Naprawa posadzki żywicznej

Uszkodzone, zarysowane, porysowane, nierówne oraz wszelkiego rodzaju źle położone posadzki żywiczne można poddać procesowi naprawy.

naprawa posadzki żywicznej
naprawa posadzki żywicznej

W celu skutecznego naprawienia uszkodzonej posadzki żywicznej, niezbędna jest ocena jej stanu technicznego z uwzględnieniem podkładu betonowego. Po dokonaniu oceny wybiera się właściwe materiały i odpowiednie technologie naprawy posadzki żywicznej. W wielu przypadkach stosuje się metody nieniszczące lub kilka metod naraz, jeżeli sądzimy, że mogą one przynieść pożądane efekty. Przy naprawie posadzek żywicznych stosuje się środki przeznaczone do gruntowania trudnych podłoży. Istnieją dwa podejścia naprawy posadzki żywicznej: pokrycie całości posadzki żywicznej minimalną warstwą żywicy dla ujednolicenia powierzchni lub dwukrotne polakierowanie w kolorze posadzki.

Posadzki żywiczne można zregenerować na kilka sposobów. Doczyszczamy posadzki za pomocą maszyn czyszczących i odpowiednich preparatów chemicznych. Jeśli doczyszczanie posadzki żywicznej nie jest wystarczające, kolejnym krokiem jest szlifowanie posadzki specjalnymi, agresywnymi padami przy użyciu maszyn szlifujących, oraz impregnacja zamykająca materiałem na bazie polimerów i polerowanie powierzchni maszynami wysokoobrotowymi. Naprawę posadzki żywicznej można wykonać też poprzez nałożenie lakieru z  żywicy epoksydowej. Najbardziej inferencyjną metodą jest zrywanie starych powłok żywicznych i po odpowiednim przygotowaniu podłoża układanie nowych posadzek.

W celu poprawy estetyki posadzki betonowej, która nosi ślady lekkiego użytkowania i nie jest mocno zniszczona, jednym z zabiegów pielęgnacyjnych jest impregnacja posadzki preparatami na bazie polimerów. Taką posadzkę betonową należy wyszorować, a następnie zmyć czystą wodą, najlepiej za pomocą profesjonalnych maszyn czyszczących. Po wyschnięciu posadzki, nakładamy w dwóch warstwach impregnat, wcieramy go specjalnymi wceiraczkami oraz całość polerujemy wysokoobrotową maszyną. Taki zabieg domyka powierzchnię posadzki, zabezpiecza ją przed penetracją z góry, a efektem dodatkowym takiego zabiegu jest uzyskanie wysokiego połysku powierzchni betonowej.

Polerowanie jest ostatnim etapem regeneracji i polega na mechanicznym zamknięciu powierzchni posadzki. Ten ostatni krok zwiększa szczelność posadzki i nadaje jej estetyczny połysk. Polerowany beton to skuteczny sposób na oczyszczenie posadzki, wzmocnienie jej odporności na ścieranie, wzmocnienie odporności na uderzenia, poprawę jej wyglądu i przy odpowiedniej konserwacji zmniejszeniem kosztów utrzymania posadzki w czystości. Polerowanie betonu to proces, którego celem jest naprawa powierzchni betonowej przez starcie słabej wierzchniej warstewki betonu, usunięcie powierzchniowych zabrudzeń oraz wzmocnienie betonu przez impregnację posadzki odpowiednimi preparatami chemicznymi. Szlifowanie betonu usuwa to co słabe, pozostawiając znacznie mocniejszą część płyty betonowej. Impregnacja powoduje wypełnienie porów betonu i jego fizyczne oraz chemiczne zagęszczenie.

NAPRAWY PĘKNIĘĆ I RYS W POSADZKACH BETONOWYCH I ŻYWICZNYCH

Naprawy powstałych pęknięć i rys w posadzkach betonowych i żywicznych ma na celu zabezpieczenie przed przenikaniem do podłoża czynników powodujących uszkodzenia i degradację podłoża, przez powstałe szczeliny. Naprawa polega na nacięciu pęknięcia specjalnym frezem na określoną szerokość i głębokość a następnie wypełnienie wykonanego nacięcia elastyczną masą żywiczną. Użycie elastycznej masy powoduje, że w przypadku dalszej pracy podłoża, w naprawianym miejscu nie odtworzy się ponownie szczelina.

NAPRAWY I  REPROFILOWANIE  USZKODZONYCH KRAWĘDZI PŁYT BETONOWYCH I DYLATACJI

W wyniku skurczów płyt betonowych, niewłaściwego zabezpieczenia krawędzi płyt, niskiej jakości betonu, następuje uszkodzenie podłoża w postaci ubytków i powiększenia się znacznie dylatacji. Przy tego rodzaju uszkodzeniach zostaje wykonane nacięcie na odpowiednią szerokość i głębokość, a uszkodzone fragmenty posadzki zostają wykute. Po zagruntowaniu żywicą o dużej penetracji, ubytek zostaje wypełniony reaktywną zaprawą żywiczną o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie i ściskanie. Przy naprawie dylatacji odtworzona zostaje ponownie szczelina dylatacyjna i zabezpieczona masą elastyczną.

MIEJSCOWE NAPRAWY POSADZEK BETONOWYCH I ŻYWICZNYCH

Przy przebudowie pomieszczeń, działaniu zewnętrznych czynników, pracy podłoża często w użytkowanych posadzkach powstają ubytki i uszkodzenia, które wymagają naprawy. Naprawy takie są przeprowadzane za pomocą żywic szybkowiążących w celu zminimalizowania kosztów napraw i przerw w produkcji. Prace naprawcze polegają na wycięciu uszkodzonych fragmentów i wykonaniu napraw tak, aby po skończeniu prac cała posadzka mogła dalej pełnić swoją funkcję.

NAPRAWY USZKODZEŃ PODŁOŻY BETONOWYCH PO KOTWACH STALOWYCH

Zmiany w użytkowaniu pomieszczeń powodują, że często po przestawieniu maszyn, regałów lub innych przedmiotów na stałe zakotwionych w podłożu, posadzka wymaga punktowego naprawienia ubytków po usuniętych kotwach. Uszkodzenia takie są naprawiane za pomocą żywic i mają na celu przywrócenie do stanu pełnej używalności podłoża.